top of page

Veerkracht in Reflectie

- 2014

Sinds januari 2014 is een deel van de nieuwe revalidatieruimten in het Revalidatie & MS Centrum Overpelt in gebruik genomen. Om de privacy en het behandelcomfort van de patiënten te vergroten, werd een geïntegreerd functioneel kunstwerk met tekeningen van Dries Peeten voorzien op de glaspartijen. Dit raamkunstwerk, dat als folie in drie lagen werd aangebracht, biedt de patiënten geborgenheid. De grote vensters vormen het raakvlak tussen de leefwereld binnen in de revalidatieruimten en de omgeving buiten.

streep 4.jpg
Functioneel kunstwerk

De nieuwe revalidatieruimten zijn ruim ontworpen met rondom grote glaspartijen en veel lichtinval. Om het behandelcomfort voor de patiënten te vergroten werd gezocht naar mogelijkheden om de inkijk via de ramen van buitenaf te minimaliseren, met behoud van de doorkijk van binnenuit. Het idee van een raamfolie die aan deze voorwaarden moest voldoen, ontstond. Al vlug werd de link gelegd naar het door de overheid opgelegde geïntegreerde kunstwerk.

Hiervoor werd de beeldend kunstenaar Dries Peeten aangezocht en uitgedaagd. Deze jonge kunstenaar (°1994) was op dat moment student revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de KU Leuven en was bij uitstek de aangewezen persoon om het geïntegreerde kunstwerk in de nieuwe revalidatieruimten te creëren. Het kwam mede tot stand met de technische ondersteuning van Eric Vanmechelen, directeur van het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs (NIKO), die de tekeningen digitaliseerde. Ook Kurt Vanendert van KVatelier leverde een belangrijke bijdrage. Hij zorgde voor het printen en het aanbrengen van de folies. Elke folie werd uiteindelijk in drie lagen geprint waardoor de kleuren van tekeningen van Dries zowel aan de binnen- als aan de buitenkant mooi zichtbaar zijn. De drie lagen zorgen er ook voor dat sommige delen volledig ondoorzichtig zijn en andere doorzichtig blijven.

"Zoals de bomen in het bos,
houden de mensen elkaar overeind. 
Dit straalt een intense dynamiek en vitaliteit uit.
We zien een reflectie van veerkracht."

- Dries Peeten -

De 19-jarige Dries Peeten kreeg carte blanche voor het ontwerp. Hij liet zich inspireren door de bosrijke omgeving en de reeds aanwezige kleuren. Dries tekende geklede en naakte lichamen in allerlei technieken en liet ze versmelten met de bomen. Het kunstwerk is te groot om in één oogopslag te vatten (106 m²!) en kan daarom gelezen worden als een film: een cinematografische aanpak in een statisch medium.

Veerkracht in Reflectie 

Dries gaf zijn kunstwerk de titel 'Veerkracht in Reflectie'. De grote vensters vormen immers het raakvlak tussen de leefwereld binnen in de revalidatieruimten en de omgeving buiten. Beide leefwerelden worden weerspiegeld en verenigd in het kunstwerk op de ramen. Het kunstwerk en de omgeving vloeien in elkaar over, zowel van binnen naar buiten, als omgekeerd. Het werk kan gezien worden als een projectie van verticale structuren die terug te vinden zijn in de bosrijke omgeving. De ranke boomstammen bieden de revaliderenden geborgenheid. Op die manier belichaamt het kunstwerk zijn eigen objectief.

Ook wordt de verbondenheid van de mens met de natuur gesymboliseerd in het kunstwerk. Elke patiënt, deels naakt en dus enigszins kwetsbaar afgebeeld, heeft zijn eigen verhaal, zoals elke boom in het bos. De bomen reiken naar elkaar, hun takken zijn in elkaar verstrengeld. Op die manier houdt het bos zichzelf in stand, zelfs bij zwaar stormweer. Op een identieke manier houden ook de mensen elkaar overeind, de hulpverleners en de patiënten. Het is een voortdurend balanceren en naar evenwicht zoeken. Dit straalt een intense dynamiek en vitaliteit uit. We zien een reflectie van veerkracht.

"Het kunstwerk is te groot om in één oogopslag
te vatten en kan daarom gelezen worden als een film:
een cinematografische aanpak in een statisch medium."

- Dries Peeten -

Het kunstwerk 'Veerkracht in Reflectie' voegt aan het nieuwe gebouw een immateriële meerwaarde toe en draagt aldus bij tot het creëren van een heilzame en klantvriendelijke leefomgeving. Dit is wat de Vlaamse Gemeenschap beoogt met haar verplichting om een deel van de bouwkosten te besteden aan een in het gebouw geïntegreerd kunstwerk.

Making-of

streep 4.jpg